Енергоефектконсулт

image1

Независим супервайзор

"Енергоефект Консулт" EООД, след спечелен конкурс, е Независим Супервайзор на 171 обекта към МИЕ по проект „Подобряване на енергийната ефективност в обществени сгради в Република България" V транш, финансиран от Международен фонд Козлодуй и Европейската банка за възстановяване и развитие.

През м. ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписват споразумение, според което българското правителство поема твърд ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". Създаден е Международен фонд "Козлодуй" (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за подпомагане дей